ආණ්ඩුව පෙරළිය හැකි එකම ක‍්‍රමය ගැන ජනපති හෙළිකරයි

1

ආණ්ඩුව පෙරළිය හැකි එකම ආකාරය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (06) මහනුවරදී පැහැදිළි කළා. ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා සහ කතානායකවරයා යන දෙදෙනාගේම පක්ෂපාතීත්වය ලබාගත යුතු බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

“කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවෙ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ගණන් කරල ආණ්ඩුවට නෙවෙයි වෙන කෙනෙකුටයි වැඩිපුර ඉන්නේ කියල. හැබැයි ඒ වැඩේ කරන්නත් කතානායකයි ජනාධිපතියි ඒ පැත්තට ඉන්න ඕන… ඒක තමයි ඇත්ත තත්වය. එහෙම නැතුව ඒක කරන්නත් බැහැ. ඔබ තුමන්ලට මතක ඇති ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව දෝශාභියෝගයක් ආව. මමත් අත්සන් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයමයි ඒ වැඩේ පටන් ගත්තෙ… අන්තිමට කට්ටිය අත්සන් කරල ඇරිය… මොකක්ද වුණේ… දෝෂාභියෝගයට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. මොකද කතානායක තුමයි ජනාධිපතිතුමයි එතනදි එකතුවුණා. අත්සන් කරපු දෝශාභියෝගෙට වෙච්ච දේකුත් නැති වුණා. කරූ ජයසූරිය කතානායකකුමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති තුමයි දෙන්න අල්ලගත්තොත් තමයි වෙන ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක කොරන්න හම්බවෙන්නේ නැහැ වෙන කාටවත්. මම ඒක පැහැදිළිව කියනව

There are so many shampoos in the market, it’s so hard to choose one that is appropriate for the type of hair and type of budget. The amount of harsh-sounding chemical contents is also alarming due to the probability of causing more damage than an enhancement to the hair. Keeping the hair clean is not a complex science; hundreds of shampoo types and brands have been out in the market each with a different formulation and a different claim. The latest and the most astonishing news about keeping the hair clean is not about a new brand of shampoo, but a new way of washing the hair. People are talking now about washing the hair not using shampoos, but utilizing baking soda and apple cider vinegar instead. Baking soda (sodium bicarbonate) is a natural mineral which has long been recognized and extensively used. In short, it is one of those harmless chemicals, together with apple cider vinegaThe baking soda cleans away the dirt from the hair and keeps it absorbent so that moisture can come in and get absorbed. Using apple cider vinegar to rinse it will literally “lock in” the moisture in, leaving the hair soft and smooth, not dry and stiff.The method currently being talked about is washing the hair by using baking soda mixture and rinsing it off with the apple cider vinegar. This shampoo-and-conditioner alternative keeps the hair clean longer, so that it only needs washing no more than twice a week. And yet people agree that the hair stays clean longer, feels softer, smoother and smells super clean.This is really startling because we assume that hair washed with baking soda and rinsed with vinegar will definitely smell vinegary. However, it was not the case; the hair smelled clean with no trace of the vinegar smell.The formula is a mixture of baking soda and water to wash the hair, and a mixture of apple cider vinegar and water to rinse it later. After a few weeks of usage and adjustment, the hair will come out softer and cleaner longer, and a lot of money for shampoo and conditioner will have been saved.

Related posts