විදුර වික්‍රමනායකත් ඉවත්වීමේ සූදානමක

2015-11-23

මන්ත්‍රීවරුන්ට විශේෂ දීමනා දෙමින් වර්තමාන ආණ්ඩුව ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ තුළ රටේ සාමාන්‍ය ජනතා තවදුරටත් අන්ත අසරණභාවයට පත්වෙන බවත් එම නිසා වර්තමාන දේශපාලන ක්‍ෂේත්‍රය පිළිබඳ තමා තුළ පවතින කලකිරීම එන්න එන්නම වැඩි වන බවත් කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසයි.

මේ හේතුවෙන් මන්ත්‍රී ධුරය දැරීම පිළිබඳ ඉතා ඉක්මනින් තීරණයක් ගන්නා බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

තමන් වැටුපෙන් ජීවත් නොවන බවත් තමාගේ වැටුප ශිෂ්‍යත්ව කීපයකට යොදවන බවත් මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

දේශපාලනයෙන් මම හොයාගත්තු දෙයක් නැහැ. මගේ පියාත් එහෙමයි. පියා මට දීපු අවවාදය තමයි දේශපාලනය තෝරාගන්නව නම් පරිත්‍යාගයටත් පරාජය භාර ගැනීමටත් සූදානම් විය යුතුයි කියන එක. අර පැත්තට මේ පැත්තට පැන පැන බල ‍පොරයට එකතු වෙන්න මං කැමති නැහැ. මං හිතන්නෙ වඩාම හොඳ පියවර නිහඬව පැත්තකට වෙලා ඉන්න එක කියන එකයි. යැයිද විදුර වික්‍රමනායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසී ය.

HNB recently announced the launch of its Custody and Trustee services business, another first amongst the local private commercial banks in the country. The setting up of the Custody and Trustee business further strengthens HNB’s unparalleled product depth and service offering and is a testament of HNB’s commitment to continue providing world class banking solutions to its customers. This unit will be headed by Tyrone Hannan, who brings with him a wealth of experience and track record of structuring solutions to expand the custody and trustee business in Sri Lanka.Ruwan Manatunga, Deputy General Manager, Corporate Banking, commenting on the setting up of the Bank’s Custody and Trustee business said that HNB has always been in the forefront in developing new relationships with an eye on the future. He was of the view that Sri Lanka is poised to develop further in financial services and that HNB is well positioned to be a major player in the capital market.Tyrone Hannan articulated that with the launch of the Custody and Trustee services, HNB can facilitate its large client base to have easy access to the capital market and to actively participate in IPOs and the corporate bonds market. Further, HNB is well positioned to also provide expertise in advisory and other services to the market players.With the expected growth in the capital market, HNB as the first private commercial bank to enter the Custody and Trustee space is fully geared to support both local and international players, demanding exceptional services for their investments.Manatunga and Hannan went on to further explain the concept of Custodian Banking and its benefits-“The anticipated development in the Country’s capital market is likely to increase the demand for custodian and trustee services. HNB aims to provide a “one stop shop” for its customers to enjoy traditional banking services coupled with ease of entry into the capital markets”, explained Manatunga on HNB’s foray into these services.

Related posts