ජනපතිගේ වෙබ් අඩවියක් හැකරෙක් කොල්ල කයි

cctv-1

“ජනපතිට කියන්න” වෙබ් අඩවියට අනවසරයෙන් ප්‍රවිශ්ට වී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා වෙත යොමු කරන ලද යෝජනා, දුක්ගැනවිලි, පෞද්ගලික හඬ පට හා ලිපි ලේඛන ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රහස් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවකු ලබන 19දා තෙක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් ලාල් බණ්ඩාර මහතා ඊයේ (9දා) නියෝග කළේය.

ජනාධිපති සහකාර ලේකම් චමීර කන්නන්ගර මහතා ඉකුත් 7දා රහස් පොලිසියේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් අහංගම, කතලුව පදිංචි අනුරුද්ධ හර්ෂාන් අබේසූරිය නමැති සැකරුවකු මෙසේ රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කෙරිණි.

රහස් පොලිසියේ පරිගණක විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක එන්. කේ. සේනාරත්න මහතා කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් අදාළ පැමිණිල්ල සටහන් කිරීමෙන් පසු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් මහජන දුක්ගැනවිලි හා යෝජනා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය හා තවත් ආයතනයක් සමඟ එක්ව පවත්වාගෙන යන “ජනපතිට කියන්න” යන වෙබ් අඩවියට යම් අයකු විසින් අනවසරයෙන් පිවිස දත්ත සොරකම් කර මාධ්‍ය ආයතනයක් වෙත විද්‍යුත් තැපැල් පතක් මඟින් යොමුකර ඇති බව අනාවරණය වූයේ යැයි දන්වා සිටියේය.

ඒ අනුව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ ගවේශණ නිලධාරි ඊ. පී. ජී. ශාලිත ගයාෂාන් යන අයගේ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමෙන් පසු විමර්ශන ආරම්භ කරන ලද බව රහස් පොලිසිය අධිකරණයට දන්වා සිටියේය.

“ජනපතිට කියන්න” tell.president.gov.lk අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවිය වෙත අනවසරයෙන් පිවිසීම හා එහි අන්තර්ගතව තිබූ දත්ත සොරකම් කර ඇති බවත් ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කරන ලද යෝජනා, දුක්ගැනවිලි, පෞද්ගලික හඬ පට හා ලිපි ලේඛන ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් කිසියම් අයකු විසින් සොරකම් කර ප්‍රචාරය කර ඇති බවත් එහිදී අනාවරණය වූයේ යැයි රහස් පොලිසිය දන්වා සිටියේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික විමර්ශන ආරම්භ කරමින් සොරකම් කරන ලද දත්ත පෞද්ගලික විද්‍යුත් මාධ්‍ය ජාලයක සේවය කරන අයෙකුගේ රාජකාරි විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත අදාළ දත්ත ඇතුළත් විද්‍යුත් තැපැල් පත .ජධථ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙතින් යොමුව ඇති බව විමර්ශනයේදී අනාවරණය කර ගත්තේ යැයි දැනුම් දුන් රහස් පොලිසිය ඒ අනුව ප්‍රශ්න ගත එම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සම්බන්ධව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ආවේක්ෂණයක් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව එම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයේ හිමිකරු වන සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් බව දන්වා සිටියේය.

සැකකරුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී තමා “ජනපතිට කියන්න” වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ගවේශනය කිරීමේදී එම වෙබ් අඩවියට කිසිම අපහසුතාවකින් තොරව ඇතුළු වීමට හැකිවූ බවත් එම වෙබ් අඩවියේ ඇති අඩුපාඩු හා එය වෙත ලැබෙන මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම දැනුවත් කිරීම සඳහා අදාළ ක්‍රියාව සිදු කළ බවත් පැවැසූ බවද රහස් පොලිසිය අධිකරණය වෙත දන්වා සිටියේය.

සැකකරු භාරයේ තිබූ පරිගණක උපාංග, දත්ත තොගයක්ද රහස් පොලිසිය භාරයට ගෙන තිබිණි.

ඉෂාර රත්නකාර

2017 holds the vibration of new beginnings and fresh starts. In numerology, 2017 is a number 1 year and the start of a new 9 year cycle.As we enter the start of this new cycle, we are all going to be given opportunities to plant seeds and manifest what energies we want to play and work with. This is a magical time and also a powerful time that will allow us to set the stage of what we want to manifest.2017 is the perfect time to make goals, set new boundaries and to do things differently. It is also the time to embrace the new and to finally do away with the old, outdated beliefs and attitudes that we have been processing. Doing things differently will be a theme for this year and perhaps you will be guided to approach your life from a whole new perspective. 2017 will also encourage us to start new things and perhaps pick up new hobbies or find new skills that we didn’t know we had.If you have wanted to try something, experiment with something or test out something, 2017 would also be the perfect energy to do this under. This is the perfect time to dream big and to really start laying down a foundation and groundwork for what you want.If you are single, this would also be a year of fun loving romance! Definitely circulate and get yourself out there because you are likely to meet someone that opens your heart.Personal Year Number 6This is a year of health and well being for you. If you have neglected your physical body or diet this year is going to be the time to get back on track. Essentially, this is a year for you to really practice learning how to love yourself and how to put yourself before others.Picking up a new workout regime or trying a new diet that resonates with your soul may be beneficial for you this year. You may also have to practice setting healthy boundaries and learning how to say No to things that drain your energy.Getting adequate sleep is also going to be important for you this year as is adopting a good spiritual hygiene routine. Protecting your energy, your mind and your body are going to be focuses for you this year.Personal Year Number 7This is a powerful year for you and it is likely you may experience many life changes. You may get married, start a new job, buy a house or perhaps take on a new level of responsibility in your life. In many ways, this is a year for you to step up and take more control back in your life in whatever way feels right to you.This is also a year of great spiritual development and awakening. If you have wanted to delve into your spiritual side or learn more about healing, energy or all things metaphysical, this would be the perfect year to start.You may also feel drawn to expand your social circle or network with a new crowd of people. In terms of your career, networking may bring many benefits.Personal Year Number 8 This is a year of transformation for you. You will feel called to change and almost reinvent yourself from the inside out. Perhaps old emotions will bubble to the surface in order to be cleared and cleansed. You may also feel called to look at things differently or to view your life through a different lens.Through this transformative process, your energy will be extremely magnetic and sensitive. You may start feeling energies and your ability to manifest will also be high. This is in fact a very lucky time for you, if you can learn how to master your energy and the energy around you.Your highest dreams and wishes may be changing this year, but you also have the creative power to manifest whatever it is that you desire to help you forward.Personal Year Number 9Nine is a powerful number that holds the vibration of endings. You may have already felt this energy brewing in 2016, and now you are going to be able to take it to a deeper level. While there will be opportunities for new beginnings as well, this year is going to be about clearing the old for the new.Keeping an open mind will help and will guide you to understanding what needs to be released and what needs to stay in order to reach your highest potential.You may also feel the desire to travel this year, or to discover yourself on a deeper level through learning, reading or taking a new class.This is going to be a powerful year for you, but all of your hard work is definitely going to pay off and will help you shift into bigger, brighter and better things.

Related posts