හිරුණිකා රෝහලේ

2015-11-23

තරුණයකු බලහත්කාරයෙන් පැහැරගෙන ගොස්‌ සාපරාධි බියගැන්වීම ඇතුළු අධිචෝදනා 29 ක්‌ යටතේ කොළඹ දිස්‌ත්‍රික්‌ එක්‌සත් ජාතික පක්‌ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ඇතුළු විත්තිකරුවන් නව දෙනකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් පවරා තිබූ නඩුවේ සාක්‌ෂි විභාගය හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටීම නිසා කල්තැබීමට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආර්. ගුරුසිංහ මහතා ඊයේ 10 නියෝග කළේය.

එම නඩුවේ සාක්‌ෂි විභාගය ඊයේ ආරම්භ කිරීමට දින නියම කොට තිබිණි.

ඊයේ නඩුව කැඳවූ අවස්‌ථාවේදී අධිකරණය ඇමැතූ විත්තියේ නීතිඥ අජිත් පතිරණ මහතා හදිසියේ ඇතිවූ යම්කිසි රෝග තත්ත්වයක්‌ නිසා එම නඩුවේ 9 වන විත්තිකාරිය වන හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මියව රෝහල් ගත කර ප්‍රතිකාර ලබාදෙන බව වෛද්‍ය වාර්තාවක්‌ ඉදිරිපත් කරමින් අධිකරණයට පෙන්වා දුන්නේය.

එම අවස්‌ථාවේදී එම වෛද්‍ය වාර්තාව ගෙන පරික්‌ෂා කළ පැමිණිල්ල මෙහෙයවන රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ ජනක බණ්‌ඩාර මහතා විත්තිකාරියට හදිසියේ ඇතිවූ රෝගී තත්ත්වයක්‌ පිළිබඳව කරුණු දැක්‌වීම නිසා නඩු විභාගය කල්දැමීමට විත්තිය කරන ඉල්ලීමට තමන් විරුද්ධ නොවන නමුත් එලෙස හදිසියේ අසනීප වීම මගින් නඩු විභාගය කල්යැම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ඒ අනුව පැමිණ සිටි පැමිණිල්ලේ සාක්‌ෂිකරුවන් තාවකාලිකව මුදාහැර පෙනී නොසිටි පැමිණිල්ලේ දෙවන සාක්‌ෂිකාරියට නැවත සිතාසි යෑවීමට නියෝග කළ විනිසුරුවරයා නඩුවේ සාක්‌ෂි විභාගය ලබන අප්‍රේල් 26 සහ 27 දක්‌වා කල්තැබීමට නියෝග කළේය.

උපුටා ගැනීම දිවයිනෙන්

ඒ. ඡේ. ඒ. අබේනායක

If you were born in January, you are ruled by the number 1. You are independent, analytic, and a born leader. You need to stand out from the crowd and are known for your creativity, ingenuity, and ability to make things happen. People naturally follow you without question because you are so charismatic. Males will play a greater role than females in helping you find success in life. Chances are you will lead a more traditional life than others.Personality traits of people born in JanuaryStubborn. Ambitious and serious. Loves to teach and be taught. Never looks at people’s flaws or weaknesses. Hardworking and productive. Smart, neat and organized. Sensitive and has deep thoughts. Knows how to make others happy. Quiet unless excited or tense. Rather reserved. Highly attentive. Resistant to illnesses but prone to colds. Loving and loyal. Loves children. Has great social abilities. Money cautious, can budget successfully.What scientists say:People born in January are statistically more likely to have Alzheimer’s, Crohn’s Disease and epilepsy. Scientists have theorized this is because they’re exposed to less sunlight in the womb and in the first months of their life. This could hinder development on some level and make them more susceptible to the diseases.If you were born in FebruaryIf you were born in February, the number 2 influences you. You are especially empathic and psychic. A relationship means all to you and you will spend a lot of your life searching for that special someone. Women tend to shape and mold your fate, especially in the early years. You are also voted most likely to become codependent or depressed if you do not find that special someone to love. It may be difficult for you to be self sufficient. People born in February enjoy caring for others and also make great parents.Personality traits of people born in FebruaryAbstract thoughts. Loves reality and abstract. Intelligent and clever. Changing personality. Attractive. Temperamental. Quiet, shy and humble. Honest and loyal. Determined to reach goals. Loves freedom. Rebellious when restricted. Loves aggressiveness. Too sensitive and easily hurt. Gets angry really easily but does not show it. Dislike unnecessary things. Loves making friends but rarely shows it. Daring and stubborn. Ambitious. Realizing dreams and hopes. Sharp. Loves entertainment and leisure. Romantic on the inside not outside. Superstitious and ludicrous. Spendthrift.What scientists say:February babies are likely to grow up to be artists. They are also more prone to sleep disorders. This is because babies born this month prefer the evening hours as a result of lack of exposure to sunlight in the womb in their first months. A 9 to 5 job might not be for them.If you were born in MarchIf you were born in March, the number 3 is an influence. You often find yourself in the right place at the right time. You may also be destined for fame. You have an ability to make a lot of money, but also lose it just as quickly. It may be for you to hold onto a relationship because you are prone to being unfaithful. You are also more prone to addiction and vices than those born in other months. You have a tendency to never grow up, but that is partly makes you so lovable.Personality traits of people born in MarchAttractive personality. Affectionate. Shy and reserved. Secretive. Naturally honest, generous and sympathetic. Loves peace and serenity. Sensitive to others. Loves to serve others. Easily angered. Trustworthy. Appreciative and returns kindness. Observant and assesses others. Revengeful. Loves to dream and fantasize. Loves traveling. Loves attention. Hasty decisions in choosing partners. Loves home decor. Musically talented. Loves special things. Moody.What scientists sayWhat scientists say:People born in March are more likely to get asthma. Scientists believe this is because the mothers are deprived of vitamin D, which is activated by sunlight, in the womb, hindering respiratory development. Lack of vitamin D could also hurt brain development and these children aren’t as likely to do well in school. They’re more likely to pursue an unconventional career, such as an artist.

Related posts