දකුණෙන් එන අනාගත රාජ්‍ය නායකයා අලූත් කසාදයකට සැරසේ..

7

දකුනු පළාත නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් මේ දින වල තම දෙවන විවාහයට සුදානම් වන බව ඔහුගේ පවුලට සමිප ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මෙම ඇමතිවරයා ගේ පළමු විවාහයේ බිරිද දික්කසාද වි ඇති අතර පළමු විවාහයෙන් දරුවෙක්ද සිටී.

ඇමතිවරයා තම දෙවන විවාහයේ සහාකාරිය ලෙස තෝරාගෙන තිබෙන්නේ තම ආසනයේ පක්‍ෂ කාන්තා සංවිධානයේ සභාපතිනිය විමද විශේෂත්වයකි.

16,119 Viewers

Our so-called ‘universal’ healthcare: the well waste money and the poor get sicker

Related posts